Agapé imanap 2019-10-01

"Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel." (Apostolok cselekedetei 2:46-47) 

A Biblia tiszta képet ad arról, hogy az egyház imádkozásból született és azt a Szent Szellem teremtette meg a hívek buzgó könyörgése után. Az első hívek a pünkösdi csoda után sem hagyták abba az Úrhoz közeledést és erre Isten újra és újra csodáival válaszolt, növelte gyermekeinek számát. Később Pál apostol sokszor kéri a gyülekezetek közbenjárását és az neki hitet és bátorítást ad, hogy az Úr cselekszik majd. Ilyen csodálatos alapon szervezzük meg a következő Agapé imanapot október elsején, amikor bárki vállalhat minimum 30 percet és járhat közben az ismertetett témákért. Hisszük, ha a gyülekezet egy testként mozdul és egy célra fókuszál, akkor az Úr sem marad tétlen. Imádkozunk, hogy az Agapé Pünkösdi Gyülekezet Isten akaratában és áldásaiban legyen és maradjon.

Bátorítunk mindenkit a 1. Péter 2:4-5 szavaival: „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt "kiválasztott és drága” ;ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”

Imádkozásra ide kattintva lehet jelentkezni. 

Az imanap imatémái:

  • Gyülekezeti stratégia, identitástudat, a helyünk és feladatunk betöltése. Erős Istennel való kapcsolat és missziós küldetés betöltése. "Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel." (Példabeszédek 24:3-4) "Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." (János 17:3)
  • Szolgálati ágak, szolgáló testvérek megújulása, lelkipásztor kérdés Isten terve szerinti megoldása. "De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról." (Apostolok cselekedetei 20:24)
  • Új megtérők, bemerítkezők és a friss keresztények stabilitása, megerősítése, tanítványképzés. "Péter pedig monda nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát." (Apostolok  cselekedetei 2:38) "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében." (Máté 28:19)
  • Gyülekezeti generációkért, hogy mindenki erős legyen az Úrban és betöltse a szolgálatát. Lelki megújulás és Szent Szellem keresztség a gyülekezetben. "De te, URam, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre." (Jeremiás siralmai 5:19) "Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." (Efezus 4:23-24)

Köszönjük az imádkozásra szentelt időtöket és az egységre való törekvéseteket!

Agapé Gyülekezet Vezetősége
2019 szeptember 18.

Kategóriák: