ifi alkalom

péntek, 2013, február 8 - 16:30

Téma: Csúfolódás (adok-kapok)
Felelős: Pataky Noémi

Jób 30:9
És most ezek gúnyolódnak rajtam, ezek fecsegnek rólam.

Zsolt 1:1
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére

Ide kattintva letölthető a Noémi által készített prezentáció: http://agape.punkosdi.hu/files/Cyber-bullying.pptx