MPE imanap 2017.12.04.

Vissza a gyökerekhez! Ez évi vezérgondolatunk a reformáció 500. évében a megújulás gondolata egyházi, gyülekezeti és egyéni szinten egyaránt. A témából adódik, hogy szükségszerű időnként megvizsgálni magunkat, hogy azon az úton haladunk-e, amely a mennyei cél felé vezet. A legkisebb eltérést is ki kell igazítanunk, azaz vissza a gyökerekhez! Vissza a tiszta Igéhez! Vissza az Úrhoz!

Imatémák

A decemberi téma: Új kezdet. (És. 11, 1) A megújuláshoz, az új kezdethez szükséges a visszavágás, a gyökerek, és az ágak egy részének meghagyásával.
Imádkozzunk azért, hogy legyen bizodalmunk az Úrban, a mi drága vincellérünkben, aki mesteri kézzel nyúl hozzánk, hogy a legjobbat hozza ki belőlünk. Kérjük Urunkat,
hogy egyházunkban és gyülekezeteinkben is alkalmazza ezt a visszavágási munkát, hogy új kezdetek indulhassanak el, hogy friss hajtások növekedjenek, hogy
gyümölcsök sokasága dicsőítse meg az Atya nevét. Köszönjük meg az Isai törzsökéből (jelentése: Isten létezik) kihajtott „Vesszőszálnak”, azaz Krisztusnak,
hogy megnyitotta előttünk a mennynek a dimenzióit!
Adjunk hálát azért, hogy egész évben inspirációkat kaphattunk a gyökerekhez való visszatérés fontosságáról. Köszönjük meg a Mennyei Atyának, hogy Krisztus
„kivágásával” egy teljesen új kezdet indulhatott el az üdvtörténetben. Adjunk hálát azért, hogy ennek az új kezdetnek az első haszonélvezője az Eklézsia lett,
amelynek részei vagyunk. Imádkozzunk a kiválasztott népért, Izraelért, hogy be tudják fogadni ezt az új kezdetet Krisztus, a Messiás által! Kérjük az Urat, hogy
figyelni tudjunk az idők jeleire, mert az Izraellel felvett üdvtörténeti szál folytatása, egyben az Eklézsia idejének a végét is jelenti. Legyünk készen, amikor ez eljön!

Aktuális imatémák

Imádkozzunk a 12. 05-én megtartandó Ifjúsági Istentisztelet alkalmáért. Legyen élő az üzenet, alakuljon ki igazi szellemi közösség a fiatalok között a Szentlélek munkája nyomán!
Imádkozzunk a karácsonyi rendezvényekért (városkarácsonyok, ajándékozós evangélizációk, bábcsoportok szolgálata stb.) ahol gyakorlati módon mutatjuk meg az Úr
szeretetét a különböző társadalmi rétegeknek. Imádkozzunk a hajléktalanok között szolgálókért, a rászorultakért, hogy megragadhassák az Úr gondoskodását, és kegyelmét is!

Cegléd, 2017. november 22.
Nyeste Ferenc OIH vezető

Kategóriák: