NE FÉLJ! Imádkozzunk a magyar gazdaságért!

Felfoghatatlanok azok a számok, amelyekről a szakértők beszélnek a koronavírus-járvány gazdasági hatásait elemezve. A károkat bemutatva olyan természetességgel röpködnek az ezermilliárd eurók, mintha nagyságrendileg mindenki ennyit költene a hétvégi nagybevásárlás idején a nagyáruházakban. Elképelni sem tudjuk ezt a rengeteg pénzt – ahogyan fogalmunk sincs arról, ténylegesen mekkora a baj az országban, a gazdaságban. Azt viszont látjuk, mi történik velünk, mi történik a környezetünkben. Alig van család, ahol ne csökkentették volna valakinek a munkaidejét és/vagy a fizetését, tömegével szünetelnek vagy éppen szűnnek meg munkahelyek. Nem tudjuk, hogy a kényszerszabadság után lesz-e egyáltalán hova visszamenni dolgozni, és ha nem, lesz-e másik munkalehetőség. Fogynak a családok tartalékjai, fogy a remény, nő a félelem.  És ha felemeljük a tekintetünket és a tágabb környezetünket vesszük szemügyre, hát aggodalomra van ok ott is bőven. Féltjük közösségeinket, városunkat, országunkat, hazánk, Magyarországot és rokonainkat a határokon túl. Mi lesz itt? 

Öröm lesz itt. „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.” (Ézsaiás 9:1-3) NE FÉLJ! Amit most sötétnek látunk, világossá lesz, a szűkösségből gazdagság lesz. Hitünk és reményünk az Atyában és egyszülött fiában, Jézus Krisztusban van, nem fogunk csalatkozni. Nem vagyunk magunkban, még a hajunk szála is számontartott. Ezért imádkozunk, hiszünk és nem fogunk csalatkozni.

Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet imakérései a magyar gazdaságért (Schmél Csaba összeállítása): 
Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is! (Jeremiás próféta könyve 29:7)

A próféta két dolgot kér Izraeltől és a Biblia szavain keresztül tőlünk is: fáradozást és imát a városért, az államért, ahol élünk. Az Úr felhívja rá a figyelmet, hogy lakhelyünk, nemzetünk mibenlététől függ a mi életünk is. Így felelősek vagyunk azért, hogy országunkért mint hívők kiálljunk, cselekedjünk, a javát keressük és imádkozzunk is érte. Ez alapján imádkozunk Magyarország megújulásáért, a magyar gazdaság talpra állasáért.

  1. Hálaadás az országunkért, vezetőinkért.
  2. Imádkozzunk a gazdasági helyzetért, a döntéshozókért, hogy olyan döntések szülessenek, amik az ország érdekét szolgálják!
  3. Imádkozzunk a honpolgárokért, hogy ne a lázadás, depresszió, pesszimitás irányítsa őket, hanem, hogy meglássák a pozitív dolgokat és el tudjanak indulni, mozdulni a helyes irányba. Ezen belül is a keresztényekért, hogy legyenek ebben is példamutatók!
  4. Imádkozzunk a munkájukat elvesztőkért, hogy a dolgok helyreállásával, vagy akár előbb, de kapjanak munkát. Itt együtt hozzuk az Úrhoz azokat, akik gyülekezetünk tagjai, a tagok ismerősei és az ismeretleneket is!
  5. Imádkozzunk bölcsességért, hogy pénzügyi döntéseinket, mi, egyszerű állampolgárok is helyesen hozzuk meg. Lehessünk bölcs sáfárok!
  6. Imádkozzunk, hogy ahogy elmúlik a veszély, az ország mihamarabb kiheverje a veszteségeket és új tervek, döntések, előnyös változások (akár új munkahelyek, projektek) jöjjenek létre, ami előre mozdítja a fejlődést!
  7. Imádkozzunk, hogy a jelenlegi tragikusnak tűnő helyzetből Isten tudjon jót kihozni, emberek szívét és figyelmét megragadni. Imádkozzunk, hogy Isten megdicsőüljön ebben a helyzetben is!