Új hírek a járványidőszaki alkalmak rendjéről

A Magyar Pünkösdi Egyház Elnökségének 2020. november 19-i körlevelének szerkesztett változata:

A járványhelyzet miatti korlátozások kapcsán néhány gyülekezet részéről megkeresés érkezett az elnökséghez. A testvérek arra a problémára keresnek megoldást, hogy ha egy nagyobb szolgálattevői csoport mellett még néhány olyan testvér is részt venne az istentiszteleten, akiknek nincs módjuk otthonukból, interneten követni az istentiszteletet, akkor átlépik a megengedett tíz fős határt. A helyzetet mérlegelve úgy döntöttünk, hogy bizonyos körülmények, illetve feltételek teljesülése esetén az elnökséghez benyújtott írásbeli kérelemre egyedi felmentést adunk az általános szabály alól, a kérelemre a lehető legrövidebb időn belül megpróbálunk válaszolni.

A felmentés feltétele, hogy a gyülekezet rendelkezzen megfelelő alapterületű és belmagasságú imateremmel, ahol az egyidejűleg benn tartózkodók között mindenki számára minden irányban biztosítható a 1,5 méteres távolság, a szolgálók és a gyülekezet tagjai között pedig legalább a 3 méter, valamint, hogy az egyéb járványügyi előírásokat (maszkviselet, fertőtlenítés, szellőztetés) továbbra is szigorúan tartsák be. A kérelemben kérjük leírni, hogy milyen alapterületű az imaterem, mekkora a belmagassága, valamint hogy milyen létszámmal szeretnének részt venni az istentiszteleten. 

Az egyedi felmentés lehetőségének megadása mellett továbbra is azt szorgalmazzuk, hogy az országos korlátozások ideje alatt a gyülekezetek online biztosítsák a tagjaik és az érdeklődők számára az istentiszteletek és hétközi alkalmak elérését, a közvetlen találkozásokat a korlátozzák a lehetséges minimumra.

Reméljük, hogy nem sokáig kell életben tartani ezeket a korlátozó intézkedéseket, de ez azon is múlik, mennyire vagyunk fegyelmezettek a betartásukban. Imádkozzunk egymásért, és azért, hogy gyülekezeteink élete is mielőbb visszatérhessen a normális rendbe!

A fentiek figyelembe vételével gyülekezetünk vezetősége a következőket javasolja a gyüelekezeti tagoknak és az érdeklődőknek: Az alkalmak online követhetők, az imaterembe  – az egészségügyi és egyházi előírások (lásd fenti keretes rész) következetes betartása mellett – szeretettel várjuk azokat, akiknek szükségük van a személyes jelenlétre, mert online nem tudják az istentiszteleteket követni, vagy problémás számukra az internetes hozzáférés.

Kategóriák: