IV. A gyülekezet legfőbb szervei, vezetői és hatásköreik

A Gyülekezet legfőbb szervei:

  • a Testvéri Óra, mint a legfőbb döntéshozó szerv,
  • a Presbitérium, mint a Gyülekezet biblikus és egészséges működésének ellenőrzésére hivatott szerv,
  • a Vezetőség mint ügyvezető-operatív döntéshozó szerv, amely gondoskodik a biblikus és szabályos működésről.

A Gyülekezet legfőbb vezetői:

  • a Lelkipásztor mint lelki- és operatív vezető,
  • a Gazdasági Vezető mint a gazdálkodásért felelős vezető.