IV.5. Gazdasági Vezető

A Gazdasági Vezető a Vezetőségnek a pénzügyekért és gazdálkodásért felelős önálló képviseleti joggal rendelkező tagja, a munkáltatói jogok gyakorlója a Gyülekezettel munkaviszonyban állók felett. Feladatait a vezetésével működő Gazdasági Bizottsággal együttműködve látja el.

A Gazdasági Vezetőt a Testvéri Óra minősített többséggel titkos szavazással választja a Presbitérium egyhangú javaslatára négy éves időtartamra. A Gazdasági Vezető személyére a Vezetőségi tagokkal szemben támasztott személyi feltételek érvényesek, azzal, hogy esetében további feltétel a legalább 3 éves cégvezetői vagy egyéb releváns gazdasági-irányítói tapasztalat. A Gazdasági Vezető megbízatása elfogadással jön létre. A Gazdasági Vezető mandátumának megszűnésére a vezetőségi tagok megbízatása megszűnésének általános szabályai vonatkoznak. Ha a Gazdasági Vezető tisztsége megszűnik, illetve a lemondása hatályossá válik, az új vezető megválasztásáig a Vezetőség egy Lelkipásztor által kijelölt tagja látja el a tisztséggel járó feladatokat. A Vezetőség a soron következő Testvéri Óra napirendi pontjára tűzi a Gazdasági Vezető megválasztását, a választás előkészítésére vonatkozó előírások betartásával, illetve a Presbitérium javaslata alapján gondoskodik a jelöléséről a Testvéri Óra felé. A személyi változásokkor gondoskodni kell az aláírási jogok biztosításáról, illetve azok visszavonásáról.