iX. Záró rendelkezések

Ez a szabályzat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A szabályzat kihirdetéséről a Vezetőség köteles gondoskodni a Gyülekezet hivatalos honlapján, a hírlevélben és a helyben szokásos módon történő közzététellel.

Budapest, 2017. szeptember 24.