iXI. Mellékletek - 1. sz. melléklet

Tagfelvételi kérelem

Alulírott, ......................................... (név)

születési név:

születési hely és idő:

anyja neve:

lakóhely:

levelezési cím:

telefonszám:

email-cím:

kijelentem, hogy önkéntes, szabad elhatározásomból a Magyar Pünkösdi Egyház Agapé Pünkösdi Gyülekezetének (továbbiakban Gyülekezet) tagjává szeretnék válni.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyülekezet a fent megadott személyes adataimat nyilvántartsa és azt a célnak megfelelő szükséges, teljes mértékben kezelje.

A Gyülekezet Szervezeti és Működési Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat elfogadom, jogaimat és kötelességeimet megértettem.

Az adatvédelmi nyilatkozatot megismertem, elfogadom.

 

Budapest,

 

...........................................................

aláírás

 

..............................................                                                             ..................................................

tanú1                                                                                                                      tanú2