iXI. Mellékletek - 2. számú melléklet

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet érvényre kívánja juttatni a személyes adatok védelmének elvét. A Gyülekezet az általa nyilvántartott személyes adatokat csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban használja fel.

A nyilvántartás célja

  • a Gyülekezet tagjainak rendszerezett nyilvántartása;
  • aktuális taglétszám ismerete;
  • a tagokkal történő kapcsolattartás előmozdítása, megvalósítása.

Az adatok kezelése

A Gyülekezeti nyilvántartásába a tagok - írásbeli - hozzájárulásával kerülnek felvételre a személyes adatok. Az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adatok felvétele a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik meg.

A tagok vonatkozó jogai és a Gyülekezet kötelességei

Minden tag jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kapni, a róla nyilvántartott adatokba betekinteni, valamint személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását kérni. Az adatkezelő – azaz a Gyülekezet - köteles kérelemre ezeket az intézkedéseket megtenni. A nyilvántartás vezetéséért felelős Lelkipásztor biztosítja a nyilvántartott adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, és azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Lelkipásztor következetesen biztosítja az adatbázisban és a szervereken található személyes adatok védelmét és az érintettek magánszférájának zavartalanságát. Mindezt megfelelő technológiai és szervezési intézkedésekkel, és eljárási szabályokat alkalmazva szervezi meg és hajtja végre. Ezáltal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát és törlését. A személyes adatok lehető legmagasabb szintű védelme érdekében szigorú ellenőrzést és további eljárásokat alkalmaz.