VII. Értelmező rendelkezések

  • Feladatkör: Magát a célkitűzést jelenti, amire az adott gyülekezeti szerv, személy tevékenysége irányul.
  • Felügyelet: A felügyelő a felügyelt magatartását abból a célból kíséri figyelemmel, hogy az megfelel-e az SZMSZ-ben meghatározott követelményeknek, és ettől való eltérés esetén megfelelő intézkedést tesz (információkérés, tanácsadás, kifogásolás, jóváhagyás).
  • Hatáskör: A Gyülekezeten belüli feladat- és munkamegosztást jelenti, amellyel a döntéshozó, operatív testület és egyéb szervek elválnak egymástól; valamint azoknak a jogosítványoknak az összessége, amelyek meghatározzák, hogy az adott feladat teljesítése érdekében milyen tevékenységet jogosított, illetve köteles folytatni az adott gyülekezeti szerv, személy. Minden gyülekezeti szerv a feladatának megfelelő jogosítványokkal rendelkezik. 
  • Hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a nevelőszülő szülő, a testvér, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
  • Irányítás: Függő viszony, amelyben az irányító meghatározó befolyást gyakorol az irányított viszonyaira.