AGAPÉ Böjt- és imanap 2020.02.04.

"Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel." (Apostolok cselekedetei 2:46-47) 

A Biblia tiszta képet ad arról, hogy az egyház imádkozásból született és azt a Szent Szellem teremtette meg a hívek buzgó könyörgése után. Az első hívek a pünkösdi csoda után sem hagyták abba az Úrhoz közeledést és erre Isten újra és újra csodáival válaszolt, növelte gyermekeinek számát. Később Pál apostol sokszor kéri a gyülekezetek közbenjárását és az neki hitet és bátorítást ad, hogy az Úr cselekszik majd. Ilyen csodálatos alapon szervezzük meg a következő AGAPÉ Böjt- és imanapot, amikor is bárki vállalhat minimum 30 percet és járhat közben az ismertetett témákért. Hisszük, ha a gyülekezet egy testként mozdul és egy célra fókuszál, akkor az Úr sem marad tétlen. Imádkozunk, hogy az Agapé Pünkösdi Gyülekezet Isten akaratában és áldásaiban legyen és maradjon.

Bátorítunk mindenkit az 1. Péter 2:4-5 szavaival: „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt "kiválasztott és drága” ;ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”

AGAPÉ Böjt- és imanap

Időpont: 2020. február 4. kedd
Jelentkezés: ide kattintva 
Az imanap imatémái:
A 2020. évi első (bötj- és) imanapunk központi imatémája Németi Zsolt lelkipásztori felkéréshez kapcsolódik. Kérjük az Urat, hogy segítsen jó és helyes döntést hozni Zsoltnak a lelkipásztori feladatok elvállalásában, családjának a pásztori munka támogatásban és a gyülekezetnek az együttműködés felvállalásában, a közös munka kialakításában!
Imádkozzunk Istenhez, hogy 

1. Erősítse meg Németi Zsolt testvért, hogy hittel és erővel fogadhassa el az Agapé Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztori felkérését! 
2. Áldja meg szolgálatát, erősítse meg karizmáit a gyülekezeti vezetői feladatainak ellátásában!
3. Áldja meg a családját, hogy megtalálják helyüket a gyülekezetben, teljes, kiegyensúlyozott életet élhessenek közöttünk!
4. A lelkipásztor, a gyülekezet vezetősége és a presbiterek készek és képesek legyenek egy akarattal vezetni a gyülekezetet az építkezésben és a misszióban! 
5. Mindannyian legyünk készek a jó hír hirdetésére, képességeink szerint álljunk be a szolgálatokba, jól és helyesen végezzük el a vállalt és kimért feladatainkat!

Köszönjük az imádkozásra szentelt időtöket és az egységre való törekvéseteket!

Agapé Gyülekezet Vezetősége
2020 január 14.

Kategóriák: