AGAPÉ Tanítványképzés

Tanítás-sorozat az Agapé Pünkösdi Gyülekezetben

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Máté 28:19

Gyülekezetünkben kiemelt szerepet szentelünk a bemerítési felkészítésre, a keresztény alaptanításokra; a frissen megtértek megismerhetik a Biblia alapigazságait. Azonban nemcsak nekik, mindegyikünknek szüksége van arra, hogy időről-időre végig gondoljuk hitünk alapjait. Frissen bemerítettek és évtizedek óta hitben járók mandannyian tanítványok vagyunk, szükségünk van arra, hogy képezzük, továbbképezzük magunk. Ennek kíván keretet adni az Agapé Pünkösdi Gyülekezet, amikor tanítás-sorozatot szervez a hit alapigazságairól a gyülekezet tagjainak és minden érdeklődő számára.

Gyülekezetünk presbiterei és vezetői 12 olyan fontos témát választottak ki, amelyek a keresztény hit megélését segítik elő a hétköznapokban. A témákat egy-egy előadás keretében dolgozzuk fel, amely előadások megtartására képzett, az adott kérdéskört jól ismerő tanítót kérünk fel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, akik hallani szeretnék a bibliai alapú tanításokat és szeretnék hitük alapjait megvetni vagy megerősíteni. Az előadások helyszíne az Agapé Pünkösdi Gyülekezet imaháza.

Gyülekezetünk presbiterei és vezetői 12 olyan fontos témát választottak ki, amelyek a keresztény hit megélését segítik elő a hétköznapokban. A témákat egy-egy előadás keretében dolgozzuk fel, amely előadások megtartására képzett, az adott kérdéskört jól ismerő tanítót kérünk fel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, akik hallani szeretnék a bibliai alapú tanításokat és szeretnék hitük alapjait megvetni vagy megerősíteni. Az előadások helyszíne az Agapé Pünkösdi Gyülekezet imaháza.

8. tanítás

Hogyan és miért olvassuk a Bibliát? Attól függetlenül hogy, hogyan alakul a napom, amikor Isten Ígéjét olvasom, egy hangos nyilatkozatot teszek közzé a láthatatlan és a látható világ előtt. Szükségem van Istenre, nemcsak a mindennapi ételre. Kijelentem hogy, nem vagyok elég okos,  elég erős, elég eszes, elég tapasztalt, hogy Isten nélkül járjak ezen a világon. Isten Ígéje előtt ülve megvallom gyengeségemet és ez, az Ő dicsőségére van. Szeretettel várunk benneteket az Agapé Pünkösdi Gyülekezet tanítványképző alkalmán.
– Tanító: Németi Zsolt (Agapé Pünkösdi Gyülekezet)
– Időpont: Január 9. csütörtök 19:00-20:00

7. tanítás

Öko-kereszténységA környezetvédelem egyre divatosabb jelszó társadalmunkban, politikai, gazdasági szereplők tűzik zászlajukra - sokszor a nagyobb támogatottság elérése érdekében. De van-e a környezetvédelemnek bibliai alapja? Beszél-e Isten Igéje arról, hogy tegyünk valamit a természet védelmében? Az Agapé Tanítványképzés következő előadásán erre keressük a választ: mit mond a Biblia a zöld gondolkodásról, hogyan védi a védtelent? Szó lesz vadászatról, háromlábú disznóról, kánaáni illemhelyről és a fák jogairól.
– Tanító: Tóth Bence (Agapé Pünkösdi Gyülekezet)
– Időpont: December 12. csütörtök 19:00-20:00

6. tanítás

Isten és a pénz. Talán meg leszel lepődve, ha azt mondom neked, hogy a Biblia többet beszél a pénzről, mint a mennyről és pokolról együttvéve. Hogy miért?  Isten nagyon jól tudja, hogy a pénz meghatározza mindennapjainkat, illetve nagy befolyást gyakorolhat életünk felett. Az, hogy hogyan gazdálkodunk a pénzünkkel, az időnkkel, vagy, hogy hogyan kezelünk másokat és hogyan gondolkodunk önmagunkról nemcsak jobb kell hogy legyen a világ normájához képest, hanem bizonyos esetekben teljesen eltérő is. A sáfárság, nem mások életformájának a megítélése, hanem életünk helyes menedzselése, prioritások meghatározása olyan módon,hogy Isten használni tudjon akarata szerint. "Nem"-et mondani a világnak, hogy "Igen"-t tudjunk mondani Istennek. Ha Isten céljait , terveit világosan látjuk, megértjük, hogy a pénz egy hatalmas eszköz, melynek meghatározó ereje van a jelenvaló világban és az örökkévalóságban is. Isten és a pénz témában fogunk egy kicsit elmélyedni az Agapé Tanítványképzés hatodik előadásán. Szeretettel várlak!
– Tanító: Németi Zsolt
– Időpont: November 7. csütörtök 19:00–20:00 óra

5. tanítás
Harag, keserűség, megbocsátás. Érzelmi gyógyulások. Gyermekkorunktól kezdve, erős érzelmek jegyeit fedezzük fel magunkban, mint például: harag, bánat, öröm, félelem. Amennyiben nem kezeljük ezeket a területeket, komoly személyi, kapcsolati és közösségi sérüléseket tudnak okozni. Hogyan befolyásolják érzelmeink a hitéletünket? Hogyan függ össze a harag, keserűség, gyűlölet és a megbotránkozás? Létezik-e jogos harag? Élhetünk-e botránkozás mentes életet? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ az Agapé Tanítványképzés ötödik előadásán.
– Tanító: Németi Zsolt
– Időpont: Október 3. csütörtök 19:00-20:00

4. tanítás
Szabályok, korlátok, szabadság. Jézus tudta és látta azt, hogy ha benne hiszünk és Őt követjük, nem jelenti a világtól való teljes elkülönülést. Ebben a világban mozgunk, élünk, és akarva, akaratlanul hatással van ránk. A világ változik és egyre több fronton ér minket keresztényeket olyan inger, amiről döntenünk kell, hogyan viszonyuljunk az adott helyzethez, engedjük, hogy egy kihívás maga alá temessen, vagy akár éppen mi  irányítjuk az eseményeket. A keresztény életben mindig is égető téma volt, hogy mit szabad és mit nem. Nagy a kísértés, hogy mindenre törvényeket, szabályokat alkossunk, azokban megnyugszunk, és abban bízunk, hogy azok megvédenek minket. Mozi, sorozatok, buli, tánc – mit mond ezekről a Biblia? Mit tegyünk, ha nem tudunk dönteni? Elítéljünk-e másokat, vagy magunkat, ha borulnak a szabályok? Ezeket a kérdéseket járjuk majd körül az Agapé Tanítványképzés negyedik előadásán.
– Tanító: Schmél Csaba (MPE Agapé Pünkösdi Gyülekezet)
– Időpont: Június 6. csütörtök 19:00-20:00

3. tanítás
Szolgálat, elhívás. Mi a különbség az ajándék és az elhívás között? Mi történik, ha csak az egyik van, de a másik nincs? Minek vannak ezek egyáltalán az Egyházban? Hogy lesz ebből szolgálat a másik felé? Mi történik, ha többeknek ugyanaz az elhívása? Lehet szolgálni elhívás nélkül? Kell szolgálni elhívás nélkül? Milyen területeken kell mindenkinek szolgálnia mások felé? Ki felelős ezért egyáltalán? Mi az összefüggés a szolgálat jutalma és az általa közvetített áldás között? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ az Agapé Tanítványképzés harmadik előadásán.
– Tanító: Tóth Bence (MPE Agapé Pünkösdi Gyülekezet)
– Időpont: Május 2. csütörtök 19:00-20:00
– Szöveges változat: Tanítás írott szöveg

2. tanítás
Isten- és az én akaratom harmonizálása. Hogyan beszél a Biblia Isten akaratáról? Mit jelent az, hogy Isten akar valamit, és hogyan tudunk keresztényként ehhez az akarathoz igazodva élni? Van személyre szabott akarata is Istennek? A következő alkalmon ezeket a kérdéseket fogjuk közelebbről megnézni, és a tervek szerint eljutunk addig is, milyen módon vezet bennünket Isten, hogy az Ő akaratát képesek legyünk felismerni és megtenni.
– Tanító: Sitku Tibor (Pünkösdi Teológiai Fősikola)
– Időpont: Április 4. csütörtök 19:00-20:00
– Felvétel: Videofelvétel 
– Szöveges változat: Tanítás írott szöveg

1. tanítás
Kitartás, hűség, megbízhatóság. Ki a tanítvány? Mit tanul? Mik a kötelességei, a jogai, mire van felhatalmazása? Mi a hűséges tanítvány jutalma? Van-e különbség a hűség és a megbízhatóság között? Miben hisz Isten? Mit jelent az imáink végén mondott „ámen” szó? Hogy jön létre a hit és mi a következménye? Kitartsunk még? Vagy már régen abba kellett volna hagyni? Teher alatt nő a pálma? Mi a vállalati Peter-elv mennyei megfogalmazása? Ezekre, és még sok más kérdésre keressük a választ az AGAPÉ tanítványképzés első előadásán.
– Tanító: Tóth Bence (MPE Agapé Pünkösdi Gyülekezet)
– Időpont: Március 7. csütörtök 19:00-20:00
Felvétel: Videofelvétel 
– Szöveges változat: Tanítás írott szöveg