Hitvallásunk

A Szentírás tanítását röviden összefoglalja az Apostoli hitvallás ("Hiszekegy").

Az Apostoli hitvallást azért nevezik így, mert a hagyomány szerint még az apostoli időkből, vagyis a kereszténység első századából származik. Valamennyi keresztény egyház vallja, ezért mondják egyetemes hitvallásnak is. Nemcsak hitvallás ez, hanem imádság is: Istennek szóló hűségnyilatkozat. Istentiszteleteken kívül is élhetünk vele hitünk erősítésére.

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Hitvallásunk deklarálja hitünk lényegét, az egyház, közösségünk közös hitének tartalmát. Nem szubjektív, hanem általános érvényű, teológiailag megalapozott módon úgy, hogy a félreértések elkerülhetőek legyenek.