Gyülekezet

Története, szervezete, fontos dokumentumok

Hívő életünk központi közösségi alkalmai a vasárnapi istentiszteletek. Az alkalom 9:00 órakor imaközösséggel kezdődik, majd 9:30-tól a dicsőítéssel veszi kezdetét az istentisztelet. A dicsőítés közben bizonyságokat hallgatunk meg, A bizonyságok az utóbbi években többnyire tematikusan szerkesztettek: 2015-ben a Család, 2016-ban A Lélek Gyümölcse, 2017-ben a "Nem csak kenyérrel él az ember..." gondolat köré szerveződtek. 9:30-tól három csoportban elkezdődnek a bibliaköri foglalkozások, ahol kis-, közép- és nagycsoprotos gyerekekkel foglalkozunk az óvódás korúaktól az általános iskola 8. osztályáig bezáróan. A dicsőítés mellett egyedi zenei és versmondó szolgálatok, a hétköznapokban megélt hitigazságokról szóló beszámolók is elhangoznak. Az istentiszteleti alkalmak központi eleme az igehirdetés,amivel a vezető lelkipásztor, teológiai végzettséggel rendelkező gyülekezeti tagok, illetve meghívott vendég lelkipásztorok, evangélisták szolgálnak. A hónap első és harmadik vasárnapján az alkalom végén közösen úrvacsorát veszünk.

A tanítvánnyá válás folyamata, Istennel való imaközösségben az ige rendszeres tanulmányozásán, és az életben történő gyakorlati alkalmazásán keresztül valósulhat meg. Ezért gyülekezetünkben a bibliai tanításra nagy hangsúlyt fektetünk – már gyermekkortól. Gyermekeknek bibliakört (vasárnapi iskola), felnőttek számára pedig asztali beszélgetéseket és tematikus tanításokat tartunk, valamint a lakóhelyi kiscsoportokban (házicsoportok) az ige mindennapi alkalmazásáról beszélgetünk.

  • Székhely és levélcímünk: 1146 Budapest, Dózsa György út 7.
  • Bankszámla kedvezményezettje: Agapé Pünkösdi Gyülekezet
  • Bankszámlaszámunk: 10409015-50484855-53491007
  • IBAN számlaszámunk: HU88 1040 9015 5048 4855 5349 1007
  • K&H Bank BIC/Swift kódja: OKHBHUHB