Agapé ifi-tini délután - 2016-09-10

Megtenni csak úgy

Tervezett időpont: 2016. szeptember 10. 17:30
Téma: Ábrahám története. A hit, az engedelmesség, és a megigazulás.

Szeretnénk veletek együtt többet megtudni arról, hogy mi az, ami Isten szemében kedves, mivel lehet igazán boldoggá tenni Őt! Az alkalom kezdéseként egy jégtörő játék segít majd a kezdeti megilletődöttség legyőzésében, ezt követi a központi témát feldolgozó bemutató. A bemutató után kiscsoportos beszélgetés lesz a témával kapcsolatban. Idén az Ószövetség különböző korszakaival fogunk foglalkozunk. Az eheti téma Ábrahám története, a zsidó nép születése lesz. A beszélgetés után ismét lesz dicsőítés, és a program zárásaként nem maradnak el a társasok, a csocsó, és a darts sem!

Az alkalom központi gondolata
Az alkalom központi témája az engedelmességet eredményező hit. Az a javaslatom, hogy Ábrahám életéből azt hangsúlyozzuk, hogy Isten kérésére otthagyta mindenét Háránban és elindult Kánaán földjére. Ekkor 75 éves volt, Izsák születésekor 100 éves volt. Ez azt jelenti, hogy 25 éven keresztül kitartóan hitt abban, hogy Isten betartja az ígéretét. Voltak ennek az időszaknak olyan pontjai, mikor kicsit emberibb módon gondolkodott, lásd Hágár történetét, Izmael születését. Lót személye szintén nagyon érdekes, mint Ábrahám jó szándékú, mégis kicsit földhöz ragadt hozzátartozója. Az emberi jellemünk hogyan lehet segítségünkre az engedelmességben? Hogyan lehet annak kerékkötője? Hívőnek, hitetlennek van emberi oldala, de látszódik-e a cselekedeteinken, hogy Isten kezében van az életünk?