Diakónia

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám." (Máté 25:35–36)

A diakóniai szolgálat célja a gyülekezeti közösség megélése a szükségekben is. A gyülekezet gondozási köréhez tartozók – tagok és hozzátartozóik, illetve állandó látogatók – számára hathatós segítség nyújtása a valós szükségekben. Fontos, hogy a gyülekezet tagjai és látogatói a közösség támogatásában is érezzék meg az Úr Jézus szeretetét, gondoskodását. Különleges élethelyzetek (gyermekszületés, betegség, haláleset, munka elvesztése) vagy tartósan fennálló nehezített körülmények (sok eltartott vagy tartósan ellátásra szoruló a családban, idős egyedülállók szükségei) esetén a lehető leghatékonyabb támogatás megtalálása, a segítségnyújtás megszervezése. Fontos, hogy a szükségben levők a gyülekezettel közösségben maradhassanak, a gyülekezet ebben is adjon támogatást, segítséget. A szolgálat célja az is, hogy a gyülekezet környezetében vagy a gyülekezethez tartozók környezetében élők számára – külön döntések alapján – egyedi segítséget nyújtson. Ilyenek lehetnek ápoló otthonok, kórházak, különleges és egyéb módon kevéssé gondozott csoportok támogatása stb.

A szolgálat a feladatát a gyülekezeti tagok és állandó látogatók életkörülményeinek általános jellegű felmérésével (például családok létszáma, eltartottak száma, időseknél a családi segítség lehetőségének ismerete, családok, egyedülállók anyagi körülményei, fiatalok anyagi körülményei) és az információk naprakészen tartásával végzi.

Kapcsolatfelvétel: agapediakonia@agapepunkosdi.hu