A gyülekezet szervezete

Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet a Magyar Pünkösdi Egyház tagja. 

A Gyülekezet legfőbb döntéshozó fóruma a Testvéri Óra mint a legfőbb döntéshozó szerv. 

A presbiterek a Gyülekezet felavatott elöljárói, „őrállói”, akik a Gyülekezetért kiemelt felelősséggel tartoznak, részt vesznek a Gyülekezet lelki építésében, gondozásában, elkötelezettségükkel, életvitelükkel, igeismeretükkel követendő példát mutatnak.

A Vezetőség mint ügyvezető-operatív döntéshozó szerv gondoskodik a biblikus és szabályos működésről. A Gyülekezet legfőbb vezetői: a Lelkipásztor mint lelki- és operatív vezető, a Gazdasági Vezető mint a gazdálkodásért felelős vezető.

A Presbitérium a Gyülekezet biblikus és egészséges működésének ellenőrzésére hivatott szerv.

A szolgálati ágak a Gyülekezet közösségi tevékenységeket végző egységei.


Felavatott presbiterek

Ádámkó András
Ádámkó Illés
Bérczes Lajos
Fábián Szilárd
Fábián Zoltán
Gracza, Paul
Kis Miklós
Menich András
Nagy Kornél
Nagy László
Németi Zsolt
Pataky Albert
Telegdi József
Tfirst Gábor
id. Tfirst Gyula
Schmél Csaba
Tóth Bence

A gyülekezet vezetősége

Németi Zsolt
lelkipásztor
D. Nagy Ibolya
Fábián Péter
Fábián Szilárd
Nagy László
Schmél Csaba

Presbitérium

Ádámkó András
Ádámkó Illés
Bérczes Lajos
Menich András
Nagy Kornél
Németi Zsolt
Tóth Bence

Kinvezett szolgálatiág vezetők

D. Nagy Ibolya

Fábiánné Oszkó Hajnalka

Fábián Péter

Sztrida Barna

Fábián Szilárd

Schmél Csaba

Sztrida-Hodula Ildikó,
Tfirst Gábor

Lingné Mike Ágnes

Nagy László és Emese

Fábián Zoltán