1958–1977: A 60-as évek szűk levegője

Tersánszky Rudolf 1958-tól kezdődő vezetése alatt a 60-as években a tagok száma megkétszereződött. Az 1970-es években folytatódott az imaterem korszerűsítése. Felélénkült az ének- és zenei élet, az alkalmi együttesek mellett Bernhardt Gyula vezetésével 30-35 tagú énekkar és a Kisegyüttes szolgált, melyet Búth Ottó alapított és vezetett csaknem három évtizedig. Az akkori idők hithősei közül kiemelkedik Stöckler Bálint, aki 2005-ben bekövetkezett haláláig évtizedeken keresztül volt lelkipásztorok őszinte segítőtársa. Bernhardt Gyula, mint lelkes ifjúsági vezető, majd, mint igehirdető és énekkarvezető volt ismert országosan. Makovei János, Becző Vilmos, Csizmadia Erzsébet a bibliakör és ifjúsági szolgálat területén alkotott emlékezeteset.