7 izgalmas trend a világ kereszténységében

A Gordon-Conwell Teológiai Szeminárium Globális Kereszténység Tanulmányok Központja rendszeresen elkészíti és közzéteszi a globális kereszténységről készült helyzetjelentését. A Facts&Trends illetve The Christian Post portálok kiemelései alapján mutatjuk be a hét legfontosabb irányt.

1. A kereszténység gyorsabban növekszik a népességnél
Globálisan a kereszténység 1,27% -kal növekszik, jelenleg 2,5 milliárd keresztény él a világon. A világ népessége, 7,7 milliárd, és 1,20% -kal növekszik. Az iszlám (1,95%), a szikhek (1,66%) és a hinduk (1,30%) gyorsabban növekednek, mint a kereszténység, bár Jézus követői meghaladják a többi vallást, és az előrejelzések szerint 2050-ig ez a helyzet nem fog megváltozni.
Mit jelenthet ez? Sokan úgy vélik, hogy a kereszténység hanyatlik, ma már csak azok lesznek keresztények, akiket keresztény szülők nevelnek. Ez azonban nem feltétlenül igaz, nemcsak a hívő családok gyermekivel gyarapszik a keresztények száma, mások is meghallják az elhívást.

2. A pünkösdiek és az evangéliumi keresztények a leggyorsabban növekvő keresztény felekezetek
A keresztény csoportok között a pünkösdiek (2,26%) és az evangéliumi keresztények (2,19%) létszáma gyorsabban nő, mint másoké. Mindkettő gyorsabban növekszik, mint akárcsak a két évvel ezelőtti mérés idején, amikoris a pünkösdi felekezet növekedési üteme 2,22% volt, az evangéliumiaké pedig 2,12%.
Mit jelenthet ez? A globális trendek áttekintést nyújtanak Isten cselekedeteiről. Az evangéliumiak általában Isten Igéje iránti elkötelezettségükről ismertek, a pünkösdieket pedig a Szentlélekkel való egyedi tapasztalatok hangsúlyozása miatt ismerik gyakran. Lehet, hogy ez utalás arra, hogy Isten akarata az, hogy népe mire összpontosítson a történelem ezen időszakában?

3. Visszaszorulóban az ateizmus 
A mai világban kevesebb ateista létezik (138 millió), mint 1970-ben (165 millió). 2000 óta az ateizmus kissé megújult (0,04%), de 2050-re várhatóan ismét vissza fog esni, és 130 millió alá csökken a létszám. Az agnoszticizmus fenntartotta a kis (0,42%) növekedési rátáját, de az idei 716 millió fő elérése után azonban várhatóan 700 millió alá csökken a létszám 2050-re.
Mit jelenthet ez? Az emberek sokkal fogékonyabbak a spiritualitásra, mint gondolnánk. Valami azt súgja bennünk, hogy a látható életnél valami másnak is, többnek is léteznie kell.

4. Bár nem úgy tűnik, a kereszténység mégis növekszik a városokban
Manapság 1,64 milliárd keresztény él városias környezetben, 2000 óta a növekedési ütem 1,58%/év. Ez a növekedés azért nem nyilvánvaló, mert a globális városi népesség 2,15%-kal növekszik. Egyébként a világ népességének több mint 55%-a él a városokban és az arány folyamatosan nő.
Mit jelenthet ez? Keményen kell dolgoznunk és imádkoznunk kell azért, hogy a városokban még eredményesebben mutassuk be az embereknek Isten szeretetét.

5. A kereszténység fókusza elmozdult
1900-ban kétszer annyi keresztény élt Európában, mint a világ többi részén. Mára mind Latin-Amerikában, mind Afrikában többen ismerik és vallják megváltójuknak Jézus Krisztust, mint a mi földrészünkön, és 2050-re várhatólag az ázsiai keresztények száma is meghaladja majd az európaiakét. Jelenleg a kereszténység alig nő Európában (0,04%), és csak valamivel jobban Észak-Amerikában (0,56%). Óceániában (0,89%) és Latin-Amerikában (1,18%) kissé jobb az arány, ám a hit Ázsiában (1,89%) és Afrikában (2,89%) robbant fel.
Mit jelenthet ez? Ez a statisztika egyrészt rámutat arra, hogy Istent nem korlátozzák a földrajzi határok, másrészt arra is emlékeztet bennünket, hogy Isten az egész világon cselekszik, nem csak nyugaton. Nekünk európaiaknak ugyanakkor arról is beszélnek a számok, hogy jobban bele kell állnunk a hit hirdetésébe.

6. Minden korábbinál nagyobb lehetőségek az evangélium hirdetésére
A nem keresztények túlnyomó többsége saját életét éli, és soha nem érintkezik a keresztényekkel – de ez a szám csökken. 1900-ban a nem keresztények csak 5,5%-a ismert keresztényt, ma ez az arány 18,3%-ra nőtt. Ez az arány nyilvánvalóan még mindig kicsi, ám a növekvő tendencia egyre több lehetőséget biztosít a nem keresztények számára, hogy megismerjék az evangéliumot.
Mit jelenthet ez? Ez a statisztika azt sugallhatja, hogy most jóval nagyobb a szabadság abban, hogy a keresztények nyíltan hirdessék a hitet a világ egyes részein, mint a múltban.

7. Ma több ember hallott az evangéliumról, mint valaha
1900-ban a világ népességének több mint a fele (54,3%) nem volt evangelizált. Ez a százalék folyamatosan csökkent az idők során, 2019-ben 28,4%-ra esett az arány, azonban továbbra is 2,2 milliárd emberről van szó.
Mit jelent ez? Azt, hogy világszerte be kell teljesítenünk a Nagy Parancsolatot: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Márk 16:15)

Összeállította: Dénes Ferenc

 

Kategóriák: 
Címkék: