Márta-csoport

„Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!” Máté 14:16

Gyülekezetünkben az AGAPÉ szeretet ápolására indítottuk el a Márta-csoport tevékenységét. Ennek központjában a szeretetvendégség áll, az ételt-ital megosztása egymással testvéri közösségben – az őskeresztény hagyományok mintájára. A Márta-csoport a gyülekezeti rendezvényeken szervezi meg és bonyolítja le az étkeztetést. Kezdetekben az évente egyszer megrendezett hálaadó nap háttérrszolgállatára szerveződött, majd kibővült a tevékenység egyéb rendezvények ellátására is, mint például Neves(s) nap, országos imanap, Agapé nap vagy éppen egy rádiós felvétel utáni beszélgetős alkalom.
A Márta-csoport célja a közösség építése és egymás minél jobb megismerése, kötetlen formában, a közös étkezéssel kapcsolatteremtés, ami által nyitottabbá, „megközelíthetőbbé” válhatunk egymás számára. A kiemelt istentiszteleti alkalmak végére szervezett szeretetvendégség a „sablonos” , találkozást oldja, teszi meghittebbé.
A szolgálatvégzés során fontos érték, ahogy munkánkkal a gyülekezeti egység formálásához hozzájárulunk, úgy a Márta-csoporton belül is jó csapat kovácsolódjon eggyé a munkavégzés során. Minden ami a gyülekezeti egységet szolgálja értékteremtés is.

Kapcsolatfelvétel: agapemarta@agapepunkosdi.hu