Hálaadás

Vasárnap lesz a 2016. évi Hálaadó Istentiszteletünk a gyülekezetben. Szeretnék kitenni egy kosarat a szószék elé, amibe bárki beledobhatja egy cetlire felírva, hogy miért hálás Istennek! Lehet ez egy bizonyítvány, egy kifizetett számla, egy anyakönyvi kivonat, egy családi fotó. Jézus egyik példázatában szereplő farizeus azért adott hálát Istennek a templomban, mert ő különb a bűnösöknél (Lk18,11). El volt telve magával, hasonlítgatott. Csoda, hogy nem repült el imádkozás közben, annyira fel volt fuvalkodva.
Milyen a hálaadó ember? Biztos, hogy nem olyan, mint ez a farizeus.
A hála szó az újszövetségi görögben a kharis szóval van jelölve, amely örömöt és kegyelmet is jelent. A Szentlélekkel betöltekezett (karizmatikus) ember hálás! Megköszön mindent, nem elégedetlen. Jó olyan emberek közösségében lenni, akikből nem mindig a kritika, elégedetlenség fröcsög. Jó Szentlélekkel betöltekezett testvérek közösségében tartózkodni, mert hálás lelkületük átragad mindenkire. Ebben a légkörben felismerjük azt, hogy mennyi minden jó dolog történt velünk. Repülünk, de nem a felfuvalkodottságtól, hanem azoktól a szárnyaktól, amelyek az Istenbe vetett bizalomtól nőnek ki. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el (Ézs40,31).
Pál apostol azt mondta: „Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” (Kol2,7).
A hálaadás (eukharistia) nélkül gyökértelen, ingatag keresztények leszünk. A hitben való előre jutás egyik jele, hogy egyre bőségesebben felfedezzük azokat a dolgokat, amiért hálásak lehetünk Istennek. Az eukharistia az úrvacsorai közösségnek is az egyik megnevezése, amikor megemlékezünk Jézus Krisztus haláláról, feltámadásáról, valamint az Úrral és testvéreinkkel valóságos közösséget tapasztalunk meg.
A hálaadó ember közösségi ember. Nem vonul el, nem magányos. Testvéreire nem úgy tekint, mint akik gátolják az Úrral való csodálatos közösségét, hanem pont ellenkezőleg. Mene, mene tekel ufarszin (Dán5,25). Megmérettettünk és a háladással kapcsolatban híjával találtattunk. A Republic együttes elhunyt énekesének egyik dala cseng a fülemben: „Még, még, még, még, még, ennyi nem elég!”. Szeretnék hálásabb ember lenni.
Mit várok ettől a Hálaadó Naptól? Egy cetlikkel, fénymásolatokkal megtelt kosarat: új erőt, új szárnyakat, megújult közösséget testvéreimmel. 

Mihály JánosMihály János
2016-09-22

 

Kategóriák: