Imaközösség

“higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” Márk 11:24

A gyülekezetünkben szervezett imádkozás folyik a tagokért, egyéni imakérésekért, a missziók munkájáért és az Országos Imacsoport Hálózat által meghirdetett témákért (imacsoportunk az OIH tagja). 
Imaórát a gyülekezetben vasárnap 9 órától, az istentisztelet előtt tartunk, de minden közösségi együttlétünknek fontos része az imádkozás. Évente több alkalommal tamatikus imatémák köré böjt- és imanapot szervezünk. 
Amennyiben imakérésed van, küldd el hozzánk:

imakérés küldése

Állandó imatémáink

 • Imádkozunk szűkebb családtagjaink, rokonaink, szomszédaink, munkatársaink életéért, megtérésükért, hogy megismerjék és kitartóan kövessék egész életükben Jézus Krisztust.
 • Imádkozunk tágabb környezetünkért, távoli ismerősökért és ismeretlenekért, hogy megismerjék az igazságot, Isten gazdag kegyelmét és üdvösségre jussanak.
 • Imádkozunk a világ hatalmasaiért, hazánk poltikai, gazdsági, szellemi vezetőiért, hogy bölcsek legyenek döntéseikben, ne akadályozzák a Szentlélek munkáját, legyenek jóindulattal a Krisztus-követők iránt.
 • Imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, egészségükért, lelki békéjükért, szolgáltakészségükért, jóra való készségükért és anyagi boldogulásukért.
 • Imádkozunk gyülekezeti vezetőinkért, presbitereinkért és a szolgálati ág vezetőkért, hogy kitartóak legyenek a szolgálatban, bölcsek a cselekvésben.
 • Imádkozunk a családokért, a gyerekekért és az ifjúságért, a megtartásért és a kegyelemért.

Időszakos imatémáink

 • Kérünk, Urunk, jelöld ki gyülekezetünk számára azt a lelkpisztátort, aki a Te utadon járva, a gyülekezeti tagok, persbiterek és vezetők támogatásával és velük egyetértésben vezeti a gyülekezetet!
 • Kérünk, Urunk, hogy fiatalok térjenek meg a gyülekezetünkbe, erősödjön és szerveződjön újjá az ifjúsági közösség!
 • Kérünk, Urunk, hogy növekedjen a gyülekezetünk taglétszáma, közösségünk legyen vonzó az igazságot keresők számára, megismerjék Jézus Krisztus kegyelmét!
 • Kérünk, Urunk, hogy szolgálatainkat eredményessen végezzük, akutális programjaink segítsék a hívőket lelki életük fejlődésében, építsék a testvéri közösséget, jutassák el a megváltás üzenetét a keresőkhöz! 
 • Kérünk, Urunk, hogy egyesítsd a szétszakított családokat, áldd meg az elárvult gyermekeket!

Egyedi imatémák

 • Gyülekezeti tagoknak, regisztráció szükséges. Az imatémák ide kattintva érhetők el.