Mi az a bababemutatás?

Közösségünkben a hitvalló keresztséget gyakoroljuk. Ez azt jelenti, hogy csak olyan személyeket merítünk be, akik élő hitre jutottak Jézus Krisztusban és szabad akaratukból akarnak keresztények lenni.
Az újszövetségi iratokból az tűnik ki számunkra, hogy csak a megtért embereket merítették be az apostoli időkben (Csel 2,37-41; 8,7-8; 8,13-14; 8,34-39; 9,17-18;16,29-34; 19,1-6). Két esetben olvasunk arról Lukács megfogalmazásában, hogy bemerítették Kornéliusz (Csel10) és a Filippi börtönőr (Csel16) egész házanépét. A háznéphez valójában mindenki beletartozott kicsinytől fogva nagyig, de nincs bizonyíték arra, hogy ott kisbabákat is bemerítettek volna, mivel ők még nem jutottak hitre.
Óriási öröm az, amikor egy baba érkezik egy családba, vagy egy gyülekezetbe. Örökérvényű igazságot jegyzett le a Zsoltáros a Szentlélek által: az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom (Zsolt127,3). 
Amikor a szülők először jönnek a gyülekezetbe a babával, akkor együtt ad hálát az ÚRnak a közösség ezért a nagy csodáért. A lelkipásztor kezébe veszi a kisdedet, a gyülekezet feláll, áldásra emeli fel a kezét és arra kérjük a Mindenhatót, hogy árassza rá a picire kegyelmét, szeretetét, jóságát, vigyázzon rá egész életében, legyen meg az életében az Isten akarata, okozzon sok örömet a szülei számára.
Több ez, mint egy kegyes liturgia, egy szép emlék. Az imák, az áldások eltörölhetetlen jegyként fogják végigkísérni a gyermek életét. A nehéz pillanatokban Mennyei Atyánk megemlékezik az elmondott imákról és megsegíti a szárnyait bontogató fiatalt. Abban a reménységben imádkozunk mindenkiért, hogy a maga idejében maga fog úgy dönteni, hogy Jézus Krisztus követője akar lenni. Az egyik legörömtelibb feladat egy lelkipásztor számára, amikor ezt a szolgálatot végezheti.
Bátorítok mindenkit, aki nem hitvalló keresztséget tett, hogy legyen meggyőződéses Jézus követő és akár nálunk, vagy más evangéliumi gyülekezetben merítkezzen be (Mt28,18-20).
Ha Téged bemutattak kisgyermekként az Úrnak, üljél le és gondolkozzál el azon, hogy a múltadban hányszor és hányszor kisegített az a kegyelem, ami akkor áradt rád, amikor babaként imádkoztak érted. Itt lenne az ideje, hogy felismerve az üdvösség napját döntsél Jézus mellett (2Kor6,2). 

Mihály JánosMihály János
2016-05-26

 

Kategóriák: