Minek annyi imaalkalom?

Ole Hallesby, norvég teológus professzor azt mondta, hogy az imádság a lélek lélegzetvétele. Április hónapban keddenként: 3×1 órát fogunk imádkozni. Az imaórák 17.00, 18.00, 19.00 órakor kezdődnek. Húsvét után, Pünkösd előtt Isten népének odaszántabban kell imádkozni. Budapesten nagyok a távolságok, mindenki más időben tud elszabadulni munkahelyéről. A 18.00 órai kezdés nem mindenkinek megfelelő.
Lendület, egység, fejlődés nem alakulhat ki odaszánt, közös imádkozás nélkül. 
A 107. Zsoltárban van egy visszatérő mondat: De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket.
Vannak olyan kemény élethelyzetek, ahol az emberi tudás, leleményesség, jóindulat már nem tud segíteni. A hívő emberek kiáltását azonban meghallja a Mindenható. A mennyekből letekintve csodás megoldást ad imakéréseinkben előadott nyomorúságokra.
Az a pásztor, aki nem imádkozik együtt a gyülekezettel megfosztja magát és Isten népet nagyon sok áldástól. Jézus életében is fontos szerepet töltött be az imádság.

Imádkozott nyilvános szolgálata megkezdésekor, a kísértések előtt, kísértések után, a  csodaösszejövetelek előtt és után, döntései előtt, halála előtt.
Imádkozott a küldetésének teljesítésért.
Imádkozott az övéiért, imádkozott az ellenségeiért is.
Imádkozott csendben, imádkozott hangosan.
Imádkozott nyilvános helyeken.
Imádkozott elbújva hegyekben, pusztákban, kertben.
Imádkozott a kereszten.
Imádkozott korán reggel, napközben, szürkületkor, és olykor egy egész éjszakán át.
Imádkozott magányosan, másod- harmadmagával, tanítványokkal, néppel.

Imádkozz velünk keddenként! Legyél szemtanúja annak, ahogyan Isten átformál bennünket az imádság alatt. Legyél átélője annak, ahogyan Isten felébreszt bennünket és ébredést ad Budapestnek. Legyél része annak a történelmi pillanatnak, amikor a bizonyságok fellege közt ott lehet jelen a te bizonyságod is egy megtért hozzátartozó, barát, ellenség, egy gyógyulás, szabadulás kapcsán. 
Salamon szavait felhasználva: Most azért, oh én Istenem, legyenek a te szemeid nyitva és füleid legyenek figyelmesek a könyörgésre az Agapéban.

Mihály JánosMihály János
2016-04-04

 

Kategóriák: