MPE imanap 2018.01.08.

A Magyar Pünkösdi Egyház vezetése a 2018-as évre a cselekvési programot egy rövid mondatban határozta meg: Örömhírt viszünk. Ige: És. 61,1 Az Úr Jézus után mi is mindannyian felkenetést kaptunk, hogy vigyük az örömüzenetet az emberekhez. A környezetünkben ugyanis vannak, szegények, megtört szívűek, foglyok, és megkötözöttek, akik várják a szabadulást, megoldást, vigasztalást. Az örömhír az, hogy Istennek van megoldása ezekre a helyzetekre. Mondjuk el az embereknek ezt a jó hírt, hogy megtudják, nincs minden elveszve. A megoldás Jézusnál van, aki várja és hívja az embereket magához!

Imatémák
A januári téma: Vigyük a jó hírt! (És. 61,1) Az indító gondolat feltételezi, hogy visszük az örömhírt folyamatosan, itt pedig kapunk egy felszólítást, hogy vigyük a jó hírt! Imádkozzunk azért, hogy legyen bennünk készség és elszántság ennek a feladatnak az örömmel való teljesítésére. Kérjük Urunkat, hogy Neki engedelmeskedve meg tudjon változni a gondolkodásmódunk és a régi beidegződéseink. Néha azt gondoljuk, hogy mindenkihez úgysem juthatunk el, és ezért nem is mozdulunk ki, pedig ott vannak a munkatársak, szomszédok, rokonok, iskolatársak a közelünkben. Kezdjük el elsősorban velük megosztani a jó hírt. Kérjünk bátorságot az Úrtól, hogy áttörjük a hallgatás falát és szóljuk a jó hírt!

Imádkozzunk a gyülekezeteinkért, hogy erősödjön fel a felelősségérzetünk az elveszettek iránt. Imádkozzunk azért, hogy legyünk a jó hír közvetítői, a pozitív értékek képviselői a környezetünkben. Sajnos a magyarság körében általános a borúlátás, a negatív dolgok „meglátása”, ami miatt sok ember szerencsétlennek érzi magát. Fontos, hogy elmondjuk, akinek csak lehet, hogy Isten szereti őket, és megoldást kínál az életükre nézve.  Imádkozzunk egyházunk minden missziós csoportjáért, hogy a rendelkezésükre álló összes lehetőséget maximálisan kihasználva legyenek a jó hír közvetítői a maguk területén. Név szerint: ifjúsági misszió, tini misszió, gyermek misszió, cigánymisszió, OIH imaszolgálat, ICSÉSZ ifjúsági és családépítő szolgálat, női misszió, sátormisszió, börtönmisszió, PZM zenei misszió.

Aktuális imatémák
Kérjünk áldást az év elején induló különböző imaösszefogásokra. Az Úr áldja meg és kenje fel az imavezetőket. Adjon az Úr igazi (nem csak felszínes) szellemi, lelki közösséget az imádkozók közzé. Vegyen részt az imádságban minél több gyülekezet és sok-sok közbenjáró. Az imaösszefogások a következők:

  • 01. 07-21-ig 21 Napos Ima és Böjt Összefogás
  • 01. 08-14-ig Aliansz Imahét
  • 01. 21-28-ig Ökumenikus Imahét.

Cegléd, 2017. december 20.
Nyeste Ferenc OIH vezető

Kategóriák: