Tucatnyi meghatározó gyülekezeti folyamat 2021-ben

Noha sok ember számára a „Csak ússzuk meg!” volt a 2020-ra kitűzött cél, 2021-be lépve továbbra is kihívások állnak előttünk. A keresztény gyülekezetek azon szervezetek között lesznek, amelyeknek szembe kell nézniük az egyértelmű és jelenvaló kihívásokkal. Természetesen az új esztendőre fordulva a koronajárvány témája továbbra is megkerülhetetlen a közösségek számára, a járvány által az emberek és szervezetek körében végzett pusztítást az egyházak és vezetőik is saját bőrükön érzik.

Bár a jövőbeli trendek előrejelzése soha nem tökéletesen pontos, mégis elegendő adat áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy az alábbi tizenkét, potenciálisan erőteljes hatást kifejtő trendet megfogalmazzuk. A folyamatok hatással vannak a közösségekre, egyesek pozitív hatásúak, mások kevésbé, a felsorolás sorrendjének nincs jelentősége.

1. A kettős (co-vocational), félállású szolgálat jelentős növekedése. A felekezetekben egyre kevesebb főállású alkalmazott dolgozik. Egyesek azért lépnek ki a főállású egyházi munkából és vállalnak „civil” munkát, mert a gyülekezetek nem engedhetik meg maguknak a teljes munkaidőben való alkalmazásukat, a főállású fizetést és juttatásokat; mások úgy döntenek, hogy az idejük és tevékenységük egy részét a piacon értékesítik. Mindkét tényező azt eredményezi, hogy az egyházi személyzet jelentős számban lép ki a teljes munkaidős szolgálatból és a piacon étékesített munkavégzésük mellett vállal egyházi szolgálatot.
2. A gyülekezetek többségében a baby boom generációhoz (az 1940-1959 között születettek) tartozó tagok száma meghaladja majd a gyermekekét. Ennek a demográfiai elmozdulásnak három oka van: a születési arány csökken, az idősebb generáció nagyobb számban él köztünk, mint a Z-generáció (1995-2010 között születtek), harmadszor, a növekvő élettartam azt jelenti, hogy az idősek még jó ideig velünk élnek. Ha a gyülekezetek nem vonják be az idősebbeket a szolgálatba, könnyen lépést tévesztenek.
3. Mintegy 5000 észak-amerikai gyülekezetben kezdődik el a mikrogyülekezet mozgalom. A mozgalom új megjelenés formája a több helyszínes campus lesz, 50 vagy kevesebb alkalomlátogatóval. A modellt alkalmazó gyülekezetek – számuk a becslések szerint 5000 körül alakul – meghatározzák ezt a mozgalmat, és a jövőbeni mikrogyülekezetek mintájává válnak.  
4. A digitális gyülekezeti stratégiák kiegészítik a személyes jelenléten alapuló stratégiákat. Egyes vezetők a „Digitális az első!” stratégiát szorgalmazzák, míg mások ragaszkodnak a „Személyes jelenlét az első!” megközelítéshez. Ugyanakkor sok-sok olyan gyülekezetet látunk, ahol egyik megközelítés sem prioritás a másikkal szemben. Az egyházi vezetők e két fontos terület egymást kiegészítő alkalmazása felé mozdulnak el. A jövőben érdemes lesz követni a különböző stratégiák alkalmazását. 
5. A befogadó gyülekezetek száma elkezdi beérni a bezárkózó gyülekezetek számát. Ez a tendencia nagyon pozitív. Noha nem látjuk a bezárkózók számának csökkenését, folyamatában azt látjuk, hogy egyre több „beteg” gyülekezetet fogadnak be az egészségesebb gyülekezetek. Ez a fejlődés azt jelenti, hogy egyre több környék lesz az evangélium tanúja.
6. A gyülekezet gondozás áttér a korai befogadás szakaszára. A gyülekezeti támogatás alatt azt értjük, amikor egy egészségesebb gyülekezet egy kevésbé egészségeset meghatározott ideig támogat (általában kevesebb, mint egy évig). Arra számítunk, hogy 2021-ben 30.000 gyülekezet esetében (vagyis 15.000 gondozó gyülekezet és 15.000 gondozott gyülekezet) jön létre ez a kapcsolat. Megerősítve a korábbiakat, ez a tendencia jól jelzi a helyi közösségek általános evangéliumi tanúbizonyságát.
7. Amint a pandémia lecseng és az esetek száma csökken, az egyházak átlagos istentiszteleti látogatottsága 20-30%-kal csökken a pandémiát megelőző szinthez képest. Ma gyorsabb helyreállást tapasztalunk a kisebb gyülekezetek esetében. Ha valóban ez a minta, akkor a járvány előtt 250 fő feletti látogatottságú gyülekezetek számára jelenik meg legnagyobb kihívásként a felépülés.
8. A nagy gyülekezet új meghatározása a 250 és annál több átlagos istentiszteleti látogatószám lesz. Ezek az „új” nagy gyülekezetek teszik majd ki Észak-Amerika összes gyülekezetének felső tíz százalékát. A világjárvány előtt egy gyülekezetnek átlagosan 400 látogatót kellett regisztrálnia az istentiszteleteken, hogy a felső tíz százalékba kerülhessen.
9. 2021 a meredek hanyatlás éve lesz a felekezetek számára. A tagság és az átlagos istentiszteleti látogatottság tekintetében a felekezetek összességében nagyobb arányú csökkenésre számíthatnak. Ez a negatív tendencia három tényezőnek tulajdonítható. Mindenekelőtt a felekezetek létszáma még gyorsabban csökken, és ez a tényező önmagában is meghatározó összetevő. Másodszor, kevesebb új gyülekezet jön létre a felekezetekben. Harmadszor, a gyülekezetek megszűnése és a felekezetekből történő kivonulások együttesen valamivel több lesz, mint a korábbi években.
10. A gyülekezeti adakozások 20-30 százalékkal csökkennek a pandémiát megelőző szinthez képest. A gyülekezeti adakozások csökkenése nagyjából összhangban lesz a közösségi alkalmak látogatottságának csökkenésével.
11. A helyi gyülekezetekben a megtérők aránya növekedni fog. Ez a mutató többnyire pozitív. A megtérések növekedését úgy határozzuk meg, hogy a gyülekezeti alkalmak átlagos részvételi számát elosztjuk az egy év alatt megtért új, aktív Krisztus-követők számával. Például, ha egy gyülekezetben egy év alatt 20 megtérő van és az átlagos istentiszteleti látogatottság 200, akkor megtérési arány 10:1 (200 osztva 20-szal). Az alacsonyabb megtérési arány jobb. „Többnyire pozitívnak” azért mondjuk ezt a tendenciát, mert a megtérési arány javulása az alacsonyabb istentiszteleti látogatottságnak köszönhető.
12. Tíz észak-amerikai gyülekezetből közel kilenc úgy fogja meghatározni magát, hogy megújulásra van szüksége. Bár ez a tendencia aggasztó, mégis minden rosszban van valami jó. A közösségi vezetők, különösen a lelkészek, nyitottabbak és hajlandóbbak beismerni, hogy segítségre van szükségük.

Az eredeti cikk forrása: Thom S. Rainer: Twelve Major Trends for Churches in 2021, Church Answers, 2020. december 21. (2020-12-30 letöltött verzió)

Dénes FerencDénes Ferenc

 

Kategóriák: