VAN REMÉNY! Pünkösdi imahónap

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róma 15:13)

Se szeri, se száma a Bibliában a reménységre utaló mondatoknak, amit a Keresztény Bibliai Lexikon a valamire irányuló feszült figyelésként, várakozásként ír le, függetlenül a remény tartalmától és megvalósulásától. Nem véletlenül, hiszen a zsidó-keresztény világkép egyik központi gondolatáról van szó.  Míg azonban az Ószövetség meglehetősen szkeptikusan nézi az emberi reménység megvalósulásának lehetőségeit, addig Krisztus eljövetelével a reménykedés alapja és tartalma megváltozott. Ezt fontos hangsúlyozni most, amikor fokozatosan „újraindul” az élet a világban és Magyarországon. 

Az emberek többsége valószínűleg azt várja, hogy visszatérnek azok a körülmények, amelyekben jól érzeték magukat, vagy éppen ellenkezőleg, jobban fog majd menni a soruk, mint azt eddig megélték. Az én és a mikroközösségek állnak gondolkodásunk és várakozásunk középpontjában, ami emberileg érthető és igazolható, nincs is miért rosszul éreznie magát ezért senkinek. Az elvesztett állást kell visszaszerezni vagy újat, esetleg még jobbat találni. A kiesett jövedelmeket pótolni kell, kifizetni az adósságokat, megvenni a sok mindent, amit az elmúlt két hónapban nem tudtunk. Nyissanak a plázák, hogy megvehessem, az éttermek, hogy megehessem, a kávézók, hogy megihassam, és nyissanak az iskolák is, hogy újra a megszokott környezetben tanulhassak! Adják vissza a régi életemet, sőt, adjanak jobbat!

Múlni fog a félelem, és vele a karanténban eltöltött hónapok újraértékelt fontossági sorrendje is. Tanultunk-e valamit mindabból, ami velünk történt? Ha a horizont továbbra is az énközpontú világkép marad, akkor nem sokat. Mert most, amikor azt hirdetjük, hogy van remény, többet várunk annál, minthogy újra tele legyen a gépkocsink kiürült tankja.

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.
Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.
Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!
Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.
Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.
Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.
Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!
(121. zsoltár)


A reménység bennünk Krisztus kegyelme. Nemcsak holnap lesz, hanem örökkévalóság is. Nemcsak a földi élet problémái rendeződnek az Úr akarata szerint, hanem az égi dolgaink is rendben lesznek, ha benne reménykedünk. Mi ezt a reményt hirdetjük, a hit kegyelmét és a szeretet erejét.


A megújulásért, az újrakezdésért, a szeretet kiáradásáért imádkozunk a következő két hétben. Tesszük ezt felekezetünk nagy ünnepére, pünkösdre készülve. A készülődésben együtt vagyunk egyházunk minden tagjával, közösségével, éppen ezért pünkösdi imahónapot hirdetünk. Keressétek a valós vagy a digitális térben számotokra legkönnyebben elérhető lelkipásztorainkat, imádkozó testvéreinket!  Minket agapeima@agapepunkosdi.hu címen érhettek el, és az alábbi általános imakérések mellett személyes kéréseidért is odaállunk az Úr elé, ha elküldöd az. 

Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet imakérései a VAN REMÉNY! imahetek időszakában

  1. Add Urunk, hogy megértsük a járványidőszak üzenetét lelkiéletünkben!
  2. Adj hitet és reményt a jövőben!
  3. Teljesítsd be reményeinket az élet újrakezdésében!
  4. Küldj segítséget szükségeinkben!
  5. Vedd oltalmadba az elhagyottakat, és légy erőssége a Benned bízóknak!
  6. Add meg Urunk, hogy mindannyian megtaláljuk helyünket itt e földön, és majdan Nálad, az örökkévalóságban!
  7. Add Urunk, hogy reménységünk ne legyen hiábavaló!