Agapé Böjt és Imahét

2021. januárjának első hetében Böjt és Imahetet tart az Agapé Pünkösdi Gyülekezet. A járványhelyzeti korlátozások miatt az imahéthez az online térben lehet csatlakozni, zoom platforomon erre a linkre kattintva. (Belépés 18:15-től.)

Január 4. és 10. között 18:30-19:30 között, minden nap más-más lelkipásztor vezetésével járulunk közösen az Úr elé. A pünkösdi egységet jeleníti meg, hogy az egyházunk külölönböző gyülekezeteiből, az ország különféle településeiről jelentkeznek majd be testvéreink, hogy könyörgésre buzdítsanak és vezessenek az imában minket. 

  • Hétfő: Földesi Tamás – MPE Zirc
  • Kedd: Kiss József – MPE Debrecen
  • Szerda: Németi Zsolt – Agapé Pünkösdi Gyülekezet
  • Csütörtök: Roóz Zoltán – MPE Sopron
  • Péntek: Baráti Róbert – MPE Ózd
  • Szombat: Szerdi Szilárd – MPE Kecskemét
  • Vasárnap: Lingné Mike Ágnes – Agapé Pünkösdi Gyülekezet

I m a t é m á k:

Január 4. (hétfő) – Téma: Gyülekezetünk szellemi élete és frissessége. Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy van élő gyülekezeti közösség, ahova tartozhatunk! Van imaházunk is, ahol – „békeidőben” – összegyülekezhetünk; jelenleg pedig a szolgáló csoport rendszeresen onnan „sugározhat” élő közvetítést hitünk erősítésére.

Január 5. (kedd) – Téma: A családok helyreállása és megerősödése. Adjunk hálát az Úrnak a keresztény, Krisztus-központú családokért, hiszen az erős, egészséges, biblikus szemléletű családok a gyülekezet(ünk) és a társadalom építőelemei.

Január 6. (szerda) – Téma: Új kapcsolatok jöjjenek létre, házasságok köttessenek. Adjunk hálát az Úrnak egyedülálló testvéreinkért, fiatalokért és idősekért egyaránt, a bennük rejlő értékekért. Hálával gondoljunk azokra is, akikről talán nem is tudjuk, hogy magányukban gyakran Isten elé viszik gyülekezetünket.

Január 7. (csütörtök) – Téma: Egység a sokféleségben: legyünk befogadók! Adjunk hálát az Úrnak azokért a testvéreinkért, akik alapvetően nyíltszívűek, befogadóak, könnyen kapcsolatot tudnak teremteni és ápolni bárkivel. Különös értékük van az ilyen személyeknek a gyülekezeti közösség belső építésében is, de a kívülállók elérése tekintetében is.

Január 8. (péntek) – Téma: Hitvalló keresztény élet. Adjunk hálát az Úrnak a Szentírásért és az abban kapott evangéliumért, a benne rejlő erőért. Reménységgel tekinthetünk az előttünk álló év elé, mert a bennünk lakozó Szent Szellem ma is kész megerősíteni a nyilvános igehirdetést és a négyszemközti bizonyságtételt is csodálatos jelekkel, szabadítással.

Január 9. (szombat) – Téma: Tisztesség a presbitérium és a vezetőség tagjainak! Adjunk hálát az Úrnak egyházunk elöljáróiért, valamint gyülekezetünk lelkipásztoráért, presbitereiért, vezetőiért. Köszönjük meg az egyház Urának és Gazdájának, hogy alkalmas, szolgálatra odaszánt életű embereket adott számunkra, akik megbízhatóan, Isten előtti felelősséggel végzik munkájukat. Hálás szívvel emlékezzünk meg a vezetők családjairól is, akik a „háttérbázist” biztosítják számukra. Kiemelten is köszönjük meg Istennek lelkipásztorunkat és családját, akiket a közelmúltban kapott gyülekezetünk! Imádkozzunk egyházunk elöljáróiért, mondjunk áldást rájuk! Kiemelten is vigyük az Úr elé az elnökségben szolgáló tetvéreinket: Pataky Albertet, Pintér Imrét, Kecser Istvánt.

Január 10. (vasárnap) – Téma: Isten vezetésének szükségessége a 2021. évben. Adjunk hálát az Úrnak az elmúlt viszontagságos évben megtapasztalt oltalmáért (pl. covid és sok egyéb területen). Legyünk hálásak a 2021. év kezdetéért, amikor is új lappal indulhatunk. Kérjünk az Úrtól a 2021-es évre lelki-szellemi vezetést egyéni életünkre és gyülekezetünkre nézve is. Hívunk és buzdítunk mindenkit a közös imádkozásra és böjtre is. A böjt egyénre szabottan, mindenkinek lehetősége és hite szerint választott és gyakorolt.

Kategóriák: