NE FÉLJ! Imádkozzunk a vezetőkért!

Vezető az, akit követnek. 
Mint Jézust. 
Őt követték. 
„… ezek után kiment és látott egy Lévi nevű vámost a vámnál ülni. Azt mondta neki: ’Kövess engem!’ Erre az otthagyott mindent, fölkelt és követte őt.” (Lukács 5:27-28) 
Ennyi. 
 
A követés önkéntes, különben kényszer, szolgaság. Mi döntünk, hogy akik hívnak, azok méltók-e a bizalmunkra, hihetünk-e a szavuknak, képesnek tartjuk-e őket, hogy utat mutassanak, bízhatunk-e abban, hogy tudják, merre van a helyes irány és a mutatott út célba visz vagy sem. De a felelősség is személyes:  ha nem az életünket megmentő helyes irányt követjük, ha hamis próféták után futunk, szenvedjük rossz döntéseink következményeit – ha nem így teszünk, élvezzük a jó választásaink gyümölcseit.
Minden helyzetben, de válság, veszély idején különösen szükség van olyan emberekre, akiket lehet és érdemes követnünk. A mai világ sajátos szemlélete, hogy a valódi vezetőket összekeverjük az influenszerekkel, a show-business csillagaival vagy éppen a képernyőn sokat szereplő, nagyokat mondó közéleti szereplőkkel. Persze, köztük is vannak, lehetnek követésre érdemesek, de most az értelmes emberekre van szükségünk. Értelmesekre, azaz olyanokra, akik hallják Jézus szavát és képesek azt világosan megfogalmazni, akik példamutatásukkal, értékközvetítésükkel vonzóvá teszik, hogy kövessük őket. Ilyen vezetőkért imádkozunk.
 
Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet imakérései az ország lelki, szellemi és politikai vezetőiért (Lingné Mike Ágnes összeállítása):
 
Imádkozzunk a lelki vezetőkért!
„Ez az amiért szüntelenül imádkozom értetek. Azt kérem Istentől, hogy tegyen titeket méltóvá arra,hogy ezt el is érjétek, hiszen erre hívott el benneteket. azt kérem, hogy Isten hatalma által teljesen véghez tudjátok vinni mindazt, amit jósága meg akar tenni rajtatok keresztül. Igen,mindazt amire a hitetek indít benneteket. Azért imádkozom, hogy Urunk Jézus Krisztus legyen még dicsőségesebb bennetek, és általatok. Ti pedig szintén dicsőséget kapjatok Jézusban és általa. Mindez pedig Istenünk és Urunk Jézus Krisztus kegyelme által valósul meg.” (2 Tesszalonika 1:11-12)
 
Imádkozzunk a politikai vezetőkért, honatyákért, felelős beosztásban lévőkért!
  1. hogy ne a pánikot keltsék, hanem az emberek érdekeit, egészségét szem előtt tartva bölcs döntéseket hozzanak, alkossanak szabályokat, amelyek mindenkinek épülésére áldására van;
  2. hogy azon munkálkodjanak, hogy a kórházak számára minden tárgyi és személyi feltételt megteremtsenek ahhoz, hogy az egészségügyi dolgozók biztonságosan, hatékonyan tudják végezni a munkájukat;
  3. hogy a politikai pártok között az ellenségeskedés helyett egység teremtődjön, ne egymás ellen harcoljanak;
  4. hogy ez a helyzet igazán térdre kényszerítse a döntéshozókat, és Isten felé forduljanak. Legyenek ebben hasznos eszközök azok a hívő emberek, akik köztük vannak.
Kategóriák: