1978–1993: Változások vihara

Fábián Attila 1978-tól kezdődő lelkipásztorsága egyidőbe esett azokkal a társadalmi és hitbéli változásokkal, amik alig egy tucat év múlva átformálták Magyarországot.

1979-ben Budaörsről indult egy akkor betiltott (illegális) mozgalom, amit Németh Sándor és felesége, Judit indítottak. Az ötfős imacsoportból 10 év múlva kétezer főt számláló nagy gyülekezet, a Hit Gyülekezet lett, amit 1989-ben az államigazgatás az 1895. évi XLIII. törvénycikk alapján elismert vallásfelekezetté nyilvánított. A mozgalom erőteljes volt, a gyülekezetünkből is egyre többen látogatták alkalmaikat, főleg a fiatal házasok és középkorúak. A vonzás egyre inkább elszívó hatásként jelentkezett. Sok vita után Fábián Attila úgy döntött, meghívja Németh Sándort, a Hit vezető lelkészét a gyülekezetünkbe. Lelkipásztorunk álláspontja az volt, hogy ha a gyülekezet tagjai saját környezetükben látják a népszerű igehirdetőt és egyház szervezőt, belátják, hogy nincs misztérium, csak a tiszta hit van, ami a Dózsa György úti gyülekezetben is megélhető. Az 1991-es alkalomnak (lásd képgaléria) katasztrófális következménye lett: a gyülekezetből jónéhány olyan család szakadt ki és ment át a Hit Gyülekezetbe, akik már akkor és a későbbiekben mindenképpen a gyülekezet oszlopainak számítottak. Így távoztak például – ki szépen, ki kevésbé szépen – Béres Sándor vagy Fábián Tihamér és családjaik. Kiesett egy korosztály, alig maradt 30-45 éves közötti felnőtt, család. Ez jelentősen visszavetette a gyülekezetet, újra kellett rendezni a sorokat.

1985-ben alapította Fábián Attila, feleségével Erzsébettel a Teen Challenge Rehabilitációs intézetet Dunaharasztin (ma Hajnalcsillag Rehabilitációs Alapítvány), aminek gyülekezeti, imádkozó, hitbeli és részben finanszírozó hátterét gyülekezetünk adta. 

Sok más pünkösdi gyülekezethez hasonlóan a nyolcvanas évek végén jelent meg az Agapé Pünkösdi Gyülekezeteben is az „új hullám”, amely igyekezett átformálni a közösségi életet. Fábián Attila hiába igyekezett egyensúlyozni a különböző irányzatok között, a 90-es évek második felétől a gyülekezet egy jelentős fiatal-középkorú hányada más gyülekezetekben talált lelki otthonra, 8 év lelkipásztori szolgálat után így köszönt el az addigi gyülekezeti vezető Mundrucz István is.