NE FÉLJ! Imádkozzunk a családokért!

Könnyű lenne annyival elintézni a dolgot, hogy „az élet küzdelem, s az ember célja e küzdés maga” (Madách Imre: Az ember tragédiája). Merthogy valóban: nagyon keveseknek adatik meg, hogy gondtalanul gondoljanak a jövőre, vagy talán nincs is köztünk olyan senki, hiszen hisszük, az emberek sorsa Isten kezében van és pillanatok alatt változhat a gyémánt újra szénporrá az Úr akaratától függőn.

De a mostani helyzet egy kicsit talán tényleg más. Megállt az élet, befagyott a gazdaság. Aki februárban még 800.000 forintot vitt haza szakácsként, egy hónappal később már pizzafutárként minimálbérért – jatt nincs – dolgozik, ha van munkája egyáltalán.  Tömegével vesztik el állásukat a munkavállalók, a családokban fogy a tartalék, ha volt egyáltalán. És ahogy szökik a levegő a bezárt lakásokban, ahogy szűkülnek a lehetőségek a mindennapi életben, úgy válik egyre ingerlékenyebbé férj és feleség, kibírhatatlanná a serdülő lány, nyűgössé kisiskolás öccse. Már minden baj. Pedig az apa csak a családért aggódik, szégyelli, hogy nem tud pénzt hazahozni, az anya a gyerekeit félti, és megszakad a szíve férje szomorúságán. Most kell nagyon a megértés, az odafigyelés, a türelem, a kedvesség és gyengédség. Most kell az önzetlenség, a segítőkészség, az erő. Most kell nagyon a szeretet. 

Jó hírünk van: a Szeretet él, feltámadott. Az anyagi nehézségek valósak, ahogy azok megoldása is. Kérjetek és adatik! Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és akkor életben maradtok!  Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt! Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és akkor életben maradtok!

Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet imakérései a családok anyagi helyzetéjért (Lingné Mike Ágnes összeállítása):

Tanítványaihoz pedig így szólt: Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! De aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok! Mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat, a ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot! (Lukács 12:22-32).

Imádkozzunk a családokért!

  1. Imádkozzunk, hogy ebben az összezárt helyzetben férjek, feleségek, gyermekek békességre törekedve éljenek, mindenki tegye a dolgát annak érdekében, hogy sérülés nélkül vészeljék át a veszélyhelyzetet! Minden dolguk tökéletes jó rendben menjen végbe a családokban!
  2. Imádkozzunk, hogy a gyermekek odaszántan, lelkiismeretesen végezzék el iskolai feladataikat, a szülőknek pedig legyen bölcsessége, türelme az Úrtól, hogy gyermekeik otthon tanulását segítésék!
  3. Imádkozzunk, hogy a házaspárok, családok ezt az időt arra tudják használni, hogy közelebb kerüljenek az Úrhoz; meglássák az Isten tervét, amit ez a veszélyhelyzet hozott el az életükben! Vágyjanak az eddigieknél sokkal több időt tölteni Isten jelenlétében, törekedjenek az Ő megismerésére! Lássák meg, hogy amit az Úrtól kaptak, azt ne tartogassák csak maguknak, találják meg azokat a lehetőségeket, alkalmakat, fórumokat, amiken keresztül tovább adhatják a rájuk bízott embereknek!
  4. Imádkozzunk, hogy Jézus vére takarja be a házasságokat hogy a megosztottság, békétlenség, szeretetlenség, ellenségeskedés helyett egység, szeretet, összetartás, harmónia jellemezze a kapcsolatokat, és ezért mindent áldozatot meghozzanak!