A nagy missziós parancs

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” Mt 28:18

Hisszük, hogy a gyülekezet elsődleges feladata az Ige hirdetése és a tanítvánnyá tétel.

Bizonyságtételünk alapja saját személyes megtapasztalásunk.

Fontosnak tartjuk, hogy aki megismeri Istent és megtér, továbbra is tanulmányozza az igét és növekedjen ismeretben és hitben. Ez a tanítvánnyá válás folyamata, amely Istennel való imaközösségben a Biblia rendszeres tanulmányozásán, és az életben történő gyakorlati alkalmazásán keresztül valósulhat meg.