A nagy parancsolat

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Mt 22:37

Ahogy Jézus mondja, ez az első és legfontosabb parancsolat.

Isten iránti szeretetünket személyes kapcsolatban, igeolvasás, ima által ápoljuk, a gyülekezetben pedig közös imával, dicsérettel és szolgálatokkal.

Hisszük, hogy Isten dicsérete a közösségben is alapvető, az istentisztelet szerves része, stílustól és eszközöktől függetlenül.