Közösség

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” ApCsel 2:42

Hisszük, hogy a gyülekezetnek szolgálata van a közösségben ahol élünk. A gyülekezetben egymás felé, és a világ szükségben lévő elesettjei felé is. Ebbe beletartozik a közbenjáró imádság, gyakorlati és lelki segítségnyújtás.

Gyülekezetünk részt vesz a pünkösdi közösségi missziókban, melyekben a gyülekezeti tagok önkéntesként dolgoznak.

A missziós- és diakóniai szolgálatok anyagi hátterét adakozással teremtjük meg.